HOME       PROGRAMME       COMMITTEE       AWARDS      MEMBERSHIP


CORPORATE MEMBERSHIP     GALLERY      PROJECTS      ARCHIVE       LINKSConwy Valley Civic Society

 Cymdeithas Treftadaeth Dyffryn Conwy

Corporate Members

The Society is grateful for the support it receives from its corporate members and recommends its personal members to bear them in mind when requiring the services they offer.


Yr ydym fel Cymdeithas yn gwerthfawrogi cefnogaeth ein haelodau Corfforaethol sydd wedi eu rhestru isod.  Hyderwn y bydd ein haelodau yn cofio amdanynt pan mewn angen y math o gynnyrch neu wasanaeth maent yn ei gynnig.
Business Members’ Directory / Rhestr o Aelodau Corfforaethol


Cyngor Tref/Cymuned – Town / Community Councils


Cyngor Tref Llanrwst Town Council

Yr Elusendai        The Almshouses

Tan yr Eglwys       Church Street

LLANRWST

 LL26  0LE

01492 643221


Adeiladu/ Paentio a Phapuro / Builders & Decorators


PETER T. GRIFFITHS LTD

 Conwy Morfa Enterprise Park, Parc Caer Seion, Conwy

 LL32 8FA       01492 593594


Cwmnïau Diwydiannol / Industrial Companies


DANLINE  INTERNATIONAL LTD

 Industrial and Road Sweeping Brush Manufacturers

 Nebo Rd, Llanrwst  LL26  0SE

www.danline.co.uk          01492 640651Cefn Gwlad, Tai a Gerddi Hanesyddol / Countryside, Historic Houses and Gardens


 THE NATIONAL TRUST

 (Bodnant Gardens, Conwy Toll Bridge and Toll House,

Ty Aberconwy, Ty Mawr, Wybrnant, Ysbyty Estate).


Wales Regional Office

Priest House

Tredegar House

Newport

NP10 8YW

01633 811659

wa.customerenquiries@nationaltrust.org.uk

www.nationaltrust.org.uk


* * * *

GWYDIR CASTLE

A Tudor courtyard house and gardens.

Open to the public, also available as a wedding venue

Llanrwst  LL26 0PN            01492 641687

info@gwydircastle.co.uk
Gwasanaethau cyfreithiol a phroffesiynol / Legal and other professional Services HOWELL JONES

CYFREITHWYR SOLICITORS

Nikki Mullender, Practice Manager/Assistant Cashier

36 Station Road Llanrwst Sir Conwy       LL26 0DA

DX 711491 Llanrwst

T +44  (0) 1492  640277      F +44  (0) 1492 640583

www.howelljoneslaw.co.uk                01492 640277


* * * *


PRITCHETT & CO

 Chartered Accountants and Tax Advisers

16 Wynnstay Rd, Colwyn Bay,

Email: robkenwell@btopenworld.com

www.pritchettandco.co.uk   01492 534250


Dosbarthwyr Gwlân / Woollen Distributors


TREFRIW WOOLLEN MILLS

Manufacturing traditional Welsh bedspreads/blankets, tweeds, travelling rugs and tapestries.

info@t-w-m.co.uk                    01492 640462


Gwestai / Hotels, Guest Houses and Restaurants


 

THE PARK HILL/GWESTY BRYN PARC

Llanrwst Rd, Betws y Coed  LL24 0HD

Email: welcome@park-hill.co.uk

www.park-hill.co.uk        01690 710540CONWY VALLEY CIVIC SOCIETY

Registered Charity 509030

CYMDEITHAS TREFTADAETH DYFFRYN CONWY

<<HOME


GALLERY >>